Reklama na portále ubytování Rožnovsko

Děkujeme za Váš zájem o reklamu na portále ubytování Rožnovsko. Reklama na těchto stránkách je vhodná především pro ubytovací zařízení a další zařízení vydělavajíci na turistickém ruchu. Máte co nabídnou turistům mířícím do této oblasti, nebo chcete na své služby upozornit zde ubytované? Právě pro Vás je reklama na tomto portále nejvhodnější!

80% návštěvnosti portálu je z vyhledávačů na fráze spojené nejen s ubytováním, ale také s památkámi a tipy na výlet v Rožnově a okolí. Návštěvníci jsou v převážné míře turisté hledající ubytování v mikroregionu Rožnovsko, ale také lidé s trvalým bydlištěm v této lokalitě, kteří zde hledají tipy na výlety a zajímavosti v okolí.

Zbylých 20% návštěvnosti tvoří z větší části návštěvníci přicházející s partnerských stránek, kterými jsou nejen samotná ubytovací zařízení, ale i některé obce v mikroregionu.

Při objednávce reklamní plochy na 6 měsíců sleva 10%. Při objednávce na 12 měsícu sleva 20%.

Nabídka pro ubytovací zařízení

Ubytovacím zařízením můžeme kromě bannerového zviditelnění nabídnout také další formy propagace, mezi které patří zvýraznění ubytovacího zařízení označením "Náš tip", nebo umístění ubytování na VIP pozicích.

Označení "Náš TIP"

Tento typ propagace spočívá ve viditelném označení ubytovacího zařízení nápisem "Náš TIP". Toto označení bude zobrazeno jak v přehledu všech ubytování, tak v detailu zařízení. Ukázka označení "Náš TIP" je zobrazena níže. Označením "Náš TIP" může být označeno maximálně 15 ubytovacích zařízení na celém portále.

Cena za tento typ propagace: 99 Kč / měsíc zaváděcí cena 66 Kč / měsíc

Reklama -  náš tip, detail
Ukázka označení "Náš TIP" v detailu ubytovacího zařízení.

Raklama náš tip - obecné
Ukázka označení v přehledu zařízení (takto bude zařízení označeno ve všech výsledcích vyhledávání, i na VIP pozicích)

VIP pozice na hlavní straně

Umístění Vašeho zařízení na úvodní strance. Zde jsou k tomuto účelu vyhrazeny 3 propagační pozice označené nadpisem "Vybíráme z nabídky ubytování". Na tyto pozice může být umístěno maximálně 6 ubytovacích zařízení. Z těchto budou vypsány vždy tři náhodné ubytovací zařízení při každém přístupu na hlavní stránku.

Cena za tento typ propagace: 188 Kč / měsíc zaváděcí cena 122 Kč / měsíc

VIP pozice v pravém sloupci

Propagace ubytovacího zařízení v pravém sloupci pod nadpisem "Doporučujeme", případně "Další ubytování" (na úvodní stráně). V případě aktivní kategorie města jsou zde vypsány zařízení z tohoto města (v případě nedostatečného počtu zařízení z tohoto města jsou doplněny další náhodná ubytování, tak aby byly vypsány vždy 3 zařízení). To stejné platí v případě detailu zařízení - v pravém sloupci jsou vypsány přednostně zařízení ze stejné obce. V ostatních kategoriích včetně hlavní strany budou vypsána tři náhodná zařízení ze všech s touto VIP pozicí. Pro každou obec je vyhrazeno 5 těchto VIP pozic, ze kterých se při každém zobrazení stránky (detailu zařízení, či přehledu obce) vyberou právě tři náhodné.

Příklad:
Nacházíme se v kategoii Dolní Bečva - v pravém sloupci budou vypsány tři zařízení s VIP pozicí, přičemž přednostně se vypíší zařízení z Dolní Bečvy.

Příklad 2:
Nacházíme se na úvodní straně portálu - v pravém sloupci budou vypsány tři náhodná zařízení s VIP pozicí, vybraná ze všech měst. Při teoretickém maximálním naplnění této VIP pozice se zde bude střídat 35 zařízení, tzn. konkrétní zařízení se zobrazí průměrně jednou na 11,6 zobrazení stránky. V reálu se ovšem tohle číslo bude blížit 5 - 7 zobrazením stánky.

Výhodou této pozice je její konkrétnější cílení - pokud někdo hledá ubytování v konkrétní lokalitě (napr. na Horní Bečvě), tak se mu předně nabízí další zařízení z této lokality.

Doporučené ubytování se vypisuje na všech podstránkách portálu výjma interaktivní mapy.

Cena za tento typ propagace: 222 Kč / měsíc zaváděcí cena 144 Kč / Měsíc

Nabídka bannerových ploch

Na portále je připraveno několik bannerových ploch, které je možné si pronajmout. Rozložení a návzy jednotlivých ploch jsou na následujícím obrázku:

Rozmístění bannerových ploch

Parametry a ceny jednotlivých ploch

Full Banner

Rozměr: 468x60 px.
Umístění na stránkách s vyhledávacím boxem - pod tímto boxem. Umístění také na hlavní straně portálu.
Maximální počet bannerů v rotaci: 3
Cena za měsíc: 300 Kč zaváděcí cena 200 Kč

Vertical Banner

Rozměr: 120x240 px.
Umístění v levém sloupci na všech stránkách výjma interaktivní mapy.
Maximální počet bannerů v rotaci: 1
Počet bannerových pozic: 2
Cena za měsíc: 250 Kč zaváděcí cena 150 Kč

Rectangle

Rozměr: 180x150 px.
Umístění v pravém sloupci na všech stránkách výjma interaktivní mapy.
Maximální počet bannerů v rotaci: 1
Počet bannerových pozic: 3
Cena za měsíc: 200 Kč zaváděcí cena 122 Kč

Individuální formy reklamy

V případě zájmu je možné domluvit individuální formy propagace na tomto portále. V případě zájmu o individuální propagaci napište na kontakty níže.

Kontakty pro objednání reklamních ploch

info@ubytovani-roznovsko.cz
+420 732 253 134

Booking.com

Ubytování dle místa

Ubytování dle typu

Další ubytování