Sbírka na obnovu Libušína zahájena

05.03.2014

Valašské muzeum v přírodě, které je správcem chaty Libušín na Pustevnách, spustilo dne 4.3.2014 sbírku na obnovu objektu Libušín zničeného požárem v noci na pondělí 3.4.2014.


Snahou a cílem muzea je opětovné znovuvybudování a zprovoznění tohoto jedinečného zařízení při zachování původních prvků. Na objekty ve správě muzea se vztahuje centrální pojistka Ministerstva kultury. Sbírka má pokrýt především náklady mimo pojistné krytí, tedy dodatečné náklady potřebné na opravdu a zprovoznění Libušína, uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.

Muzeum doufá, že se podaří vybrat dostatek finančních prostředků, aby mohly být opravné práce zahájeny co nejdříve.

Účet pro veřejnou sbírku na obnovu Libušína byl zřízen u Komerční banky a.s., pohyb na účtu bude denně uveřejněn na webových stránkách VMP.

Pozor, platný je pouze jediný bankovní účet této veřejné sbírky vedený u Komerční banky!

Číslo účtu pro obnovu Libušína u Komerční banky: 107-6978880207/0100

Dále je možno přispět v hotovosti do pokladniček v objektu Sušáku a areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nebo v turistickém informačním centru v Rožnově pod Radhoštěm.

Další pokladničky budou následovat podle projeveného zájmu v jednotlivých obcích Rožnovska a Frenštátska.

Sbírka potrvá do konce kalendářního roku 2014.

Booking.com

Ubytování dle místa

Ubytování dle typu

Doporučujeme